Bestuur en beleid

Naam en fiscale gegevens van de instelling:
Stichting Kookkracht
KvK-nummer: 77272234
Btw-nummer: 860955229B01

Contactadres van de Stichting:
Stichting Kookkracht t.a.v. secretaris
Ambachtsherenstraat 8
2235 VE Valkenburg (ZH)

Doel van de stichting:
Het bevorderen en ondersteunen van het integratieproces van, in het bijzonder statushouders met een Syrische achtergrond. Essentieel daartoe is een persoonlijk ontwikkelplan dat leidt tot het zo goed mogelijk toerusten van mensen. Op deze wijze groeien de mensen toe naar volwaardig deelnemer aan de Nederlandse samenleving.

Beleid:
Deelnemers aan deze Stichting worden gestimuleerd om door te stromen naar een reguliere baan zodat zij zelfredzaam worden.

Bestuurssamenstelling:
Arie L. Breure, voorzitter en penningmeester
Sofie van de Raa, secretaris
Wilhelmus P. M. Van Vliet

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inspanning. Kosten kunnen, na verantwoording, worden gedeclareerd.
De deelneemsters, Syrische vrouwen die koken en op termijn ook verantwoordelijk worden voor inkoop van de grondstoffen en de distributie van het eindproduct, ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €4,50 per gewerkt uur tot een maximum per maand en per jaar van de door de overheid geaccepteerde maximale vrijwilligersvergoeding. De directeur, eveneens een Syrische statushouder, ontvangt een basis vrijwilligersvergoeding van €50,- per maand om alle algemene zaken te regelen. Daar bovenop ontvangt ze €4,50 per uur voor het runnen van specifieke cateringopdrachten.

Financiële verantwoording:
Aan het einde van elk kalenderjaar, voor het eerst eerste kwartaal 2021, wordt een balans en een overzicht van baten en lasten opgesteld. Dit financieel jaarverslag zal door een professional worden gecontroleerd.  

Verslag van de activiteiten:
Elk jaar zal de stichting, gelijktijdig met het financiële jaarverslag een overzicht opstellen van de activiteiten gedurende het voorgaande jaar. Voor de eerste keer zal dit gebeuren in het eerste kwartaal 2021.